สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562